Gölcük Saglikli Kentler Birligi

Ana Sayfa | Misyonumuz | Güncel Haberler | Saglikli Kent nedir? | Gönüllü olmak istermisiniz? | Linkler | Bize Ulasin

Misyonumuz

KISA VADELİ HEDEF VE STRATEJİLER
Mevcut Durum;
Tüm kentlerde, halkın büyük bölümü, risk düzeyi yüksek gruplar olarak nitelenen yaşlı, engelli, çocuk, kadın ve gençlerden oluşmaktadır. Bu gruplar başta olmak üzere, tüm kentliler için sağlıklı bir yaşam akışını meydana getirmek kentsel politikaların ana amacını oluşturmaktadır. Sağlıklı yaşam süreci yada sağlıklı yaşlanma için politikalar oluşturulurken; göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus; sağlıklı yaşam sürecini olumsuz etkileyen unsurları objektif kriterlere uygun olarak ve doğru bir biçimde tespit edilmesidir.

189b.jpg

1. HEDEF ve STRATEJİLER

Stratejiler:

●Bilincin artırılması

•Doğrudan Okuma-Yazma Programları

•İşlevsel Yetişkin Okuma-Yazma Programlan

•Kolaylaştırılmış Okuma-Yazma Programlan

•Beceri ve Meslek Kursları İçinde Okuma-Yazma Programlan

•Gelir Getirici Beceri ve Meslek Kazandırma Programları

•Sosyal ve Kültürel Programlar

•Temel sağlık

•Hijyen,

• Tarım

•İletişim

•Beslenme

•Çocuk bakımı

•Çevre Afet Sonrası Psiko-Sosyal Durumla Mücadele Psiko-Sosyal Durum Araştırması Yapılması.

●Sosyal-Kültürel Faaliyetler ve Meslek-Sanat Kursları Yoluyla Rehabilitasyon Çalışmaları Rahatlatıcı Yeni Kentsel Mekanlar Oluşturulması

●Psiko-Sosyal Tıbbi Destek Programları Yoksullukla Mücadele Çalışmalarına Başlanması :Bilimsel Yoksulluk Kriterlerinin Belirlenmesi ve Yoksul Kentlilerin Tespitine Yönelik Çalışmalar,Sosyal Destek Programlarının Uygulanması

●Yoksulluğu Ortadan Kaldırmaya Yönelik Yerel Politikalar ve Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri Oluşturulması

●Engelli Çalışmaları:Kent Ölçeğinde Engelli Nüfusun Kesin Olarak Tespitine Yönelik Çalışmalar.

●Engellilere Yönelik Kişisel ve Mesleki Eğitim Programları ve Engellilere Yönelik Sosyal Aktiviteler Kentsel Planlama Çalışmaları ile Kent içi Uygulamalarının Uyumlulaştırılması

●Yaşlılık Dönemi ile İlgili Çalışmalar Boş zamanı değerlendirmeye yönelik sosyal aktiviteler Periyodik bakım hizmetleri ile ilgili mekanizmaların kurulması

●Kimsesiz yaşlılar için huzurevi imkanlarının artırılması

●Diyabet ve hipertansiyon takip merkezinin kurulması

●Kentsel stres unsurlarının ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin artırılması

●Kent Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi

●Sağlık Hizmetlerine Erişim

Sunset Over Water
VİZYONUMUZ:

HALKIMIZIN GURUR DUYDUĞU ÇAĞDAŞ DONANMA KENTİ GÖLCÜK

Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini yerine getirmek.


Donanma Kenti Gölcük için gerçekleştirmek ve Gölcük'ü yaşanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak.Modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturulmak, yeni toplu konut alanları üretmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak

●Kentin imari yapısının engellilerin de rahatça kullanabileceği duruma getirmek

●Gölcük halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla rahatlatıcı yeni kentsel mekanlar oluşturmak

●Kapalı Pazar yeri projelerini hayata geçirmek

●Kentin estetik olarak iyileştirilmesini sağlamak

Gölcük halkının sağlık, güven ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için kentsel stres unsurlarını ortadan kaldırmak ve her türlü tehdite karşı güvenlik önlemlerini almak

●Acil Eylem planının Hazırlanması ve bu kapsamda gerekli önlemleri almak

●Asayiş önlemlerini arttırmak

●Gölcük'ü Kocaelinin Kültür, sanat ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirilmesi ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak:

Halkın spor faaliyetlerine olan katılımını arttırmak ve spor faaliyetlerini desteklemek

Halka yönelik kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlemek ve önemli gün ve haftaları kutlamak

●Halkın Gölcük için Gönüllü Çalışma Faaliyetlerine katılımının sağlanması ve her yıl gönüllülere yönelik etkinlikler düzenlemek

●Kent sağlığı bilincinin geliştirmek ve çevreyi korumaya yönelik gerekli önlemleri almak

●Halka yönelik her ay çeşitli konularda iki eğitim düzenlemek

●Sağlıklı Kent Bilincinin tüm belediye çalışanları tarafından sahiplenilmesini sağlamak ve sağlıklı kent planlaması anlayışı çerçevesinde projeler üretmek

●Atık ayrıştırma bilincini oluşturmaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirmek ve 2006 Yılına kadar atıkların ayrıştırırarak toplamaya başlamak

●Ağaç miktarının her yıl %10 Oranında arttırılması

●Halka yönelik sağlık taramasının yapılması, yeni evlenen çiftlere yönelik sağlık danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

●Sosyal destek programlarını belirlemek ve uygulamak: İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek programlarının uygulanması

●İstihdam imkanlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak

●Gölcük'ün tarihi ve turistik özelliklerini ön plana çıkarmak :Gölcük Sahilini ön plana çıkarmak

Tarihi Mekanların restorasyonlarını yapmak

●Belediyecilik hizmetlerini sürekli gelişim ve değişimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayışı ile vermek ve bu amaçla çalışanlarımızın kişisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak gelişimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olarak tanıtmak

●Çalışanlarımıza yönelik yıllık hizmet içi eğitimler planlamak ve çalışanlarımızın dış seminerlere göndermek

●ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminin sürekli gelişme hedeflenerek uygulamasına devam etmek.Çalışanlarımıza yönelik her yıl 4 tane sosyal etkinlik düzenlemek

●Belediye faaliyetlerinin hizmet kalitesini arttırmaya yönelik kurumiçi ve birimlere yönelik düzenlemeler yapmak.Teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek gerekli paket programların alınması ve bilgisayar, printer gibi teknik ekipmanların bakımların yapılması.Basın yayın faaliyetlerini etkin olarak yerine getirmek İş makinaları ve hizmet aracı sayısının arttırılması ve yenilenmesi

●Gölcük Belediyesi'nin faaliyetlerinde paydaşlarının ve vatandaşlarının görüşlerine önem vermek, yeni projeler hayata geçirirken ilgili kurumlarla fikir alışverişi gerçekleştirebilmesi amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası alanda diğer belediyeler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve dernekler ile işbirliği yapmak İlgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerin gerçekleştirilmesi, bilgilendirme, eğitim vb. gibi faaliyetlere katılınması.Vatandaşların ve paydaşların görüş ve önerilerini almaya yönelik anket çalışmalarının ve toplantıların gerçekleştirilmesi.

●Rutin faaliyetlerin ve yasadan doğan diğer yükümlülüklerin kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda zamanında yerine getirmek.Birimlerin diğer rutin faaliyetlerini başarı ile gerçekleştirebilmeleri amacıyla desteklenmesi ve sürekli gelişmeye önem verilmesi.Belediyecilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Rutin Hizmet ve Mal Alımları ve Kiralamaları Gerçekleştirilmek