Gölcük Saglikli Kentler Birligi

Ana Sayfa | Misyonumuz | Güncel Haberler | Saglikli Kent nedir? | Gönüllü olmak istermisiniz? | Linkler | Bize Ulasin

Gönüllü olmak istermisiniz?

resim1.jpg

Basın Bildirisi

                        T.C

                        KOCAELİ

                        Gölcük Belediye Başkanlığı

                                                                                                                                                09.Mayıs.2006

 

            İyi bir vatandaş olmak… Toplumlar artık bunu yalnız bireylerden değil, yerel yönetimlerden de bekliyor. Belediyelerin başarısı artık yalnız hizmet kriterleri ile değil, sosyal sorumluluk kavramıyla, yani topluma ne oranda katkı sağladıklarıyla da ölçülüyor. Belediyeler, sosyal sorumluluklarını hizmet stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriyorlar. Çünkü çalışanlar da artık, inandıkları şeyler ve yaşadıkları dünyanın gelişimine katkı sağlamak için çalışmak istiyorlar. Çünkü vatandaşlar için artık yapılan hizmetin değeri ve kalitesi onu takdir etmeleri için yeterli değil. Yapılan yeniliğin topluma nasıl katkı sağladığına bakıyorlar. Bu beklenti toplumların gelişmişlik düzeyine bağlı olarak artıyor. Sosyal sorumluluk kavramının ne kadar önem kazandığını anlamak için şöyle bir çevremize bakmamız yeter. Her alanda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk kampanyalarına rastlıyoruz. Ben de bu vesileyle Gölcük Belediyesinin konuya yaklaşımını sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

            Her yıl 5 Haziran tarihinde tüm dünyada  çeşitli etkinlik ve aktiviteler ile kutlanan Çevre Haftası dolayısıyla Gölcük Belediyesi olarak Kocaeli genelinde bir ilke imza atarak Gölcük Gönüllüleri Bankası oluşturma çalışmalarına başlamış bulunuyoruz.

 

            Belediye hizmetlerine gönüllü katılım konusu aynı zamanda Belediyeler Kanununun 77. Maddesinde öngörüldüğü üzere “Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle, yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir”  hususları yeralmaktadır.

 

            Gölcük Belediyesi, “Kendi Şehrimiz için Gönüllülük” adına önemli bir başlangıç yapmıştır. Bu uygulama dünyadaki diğer gelişmiş şehir örneklerinde olduğu gibi Gölcükte de, Gölcüklülerin bir yaşam felsefesi olsun istiyoruz. Amacımız Gölcükte varolan çevre bilincinin arttırılması ve Gölcük Belediyesi + Gölcüklüler işbirliğinin nekadar önemli olduğunun  tekrar altının çizilmesidir.

 

            Başvurularınız için sadece belediyemizin hazırlamış olduğu Gönüllülük Başvuru Formunu doldurmanız yeterlidir. Başvuru formlarını Gölcük Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Personel Müdürlüğünden temin edebilirsiniz. Bu çalışmamıza katılan ve aktif görev alacak her yaştan vatandaşımıza, Gölcük Belediyesinin Gönüllülük kimliği verilecektir.

 

            “Birlikten Güç Doğar” deyişinden yola çıkarak tüm Gölcük’lü vatandaşlarımızın bu konuya gereken hassasiyeti göstereceklerinden eminim. Gölcük’te yaşayan herkesi “Kendi Şehrimiz İçin” elele olmaya davet ediyorum.

 

            Saygı ve sevgilerimle…

 

                                                                                                                      Mehmet ELLİBEŞ

                                                                                                                        Belediye Başkanı

dscf0106.jpg

   Bu çerçevede Belediyemiz Çevremizi Korumak,  Güzelleştirmek  ve  Gölcük’te var olan Gönüllülük bilincini artırmak için  3 Haziran’da Çevre Gönüllüleri (Gönüllü Bankası) adı altında projesini  Kalıcı Konutlar 4. Adadan  başlatmaktadır.

 

Proje için 4. ada pilot bölge seçilmiş olup, bölgenin diğer bölgelere örnek olması beklenmektedir. Amacımız pilot bölge çevresindeki alanının güzelleştirilmesi ve bakımının yapılması.

 

Gönüllü Bankasına Üye Olan Ne Yapacak ; Gönüllüler Belediyemizin her ay düzenlemiş olduğu Kültür ve Sanat etkinliklerine beceri, ilgi alanı ve hobileri çerçevesinde Belediyemizin deneyimli personelinin de işbirliği ile  katkı sağlayacak.

 

Gönüllülük için ayrıntılı bilgi ve başvuru formlarını  Belediyemizin web sayfası olan www.golcuk.bel.tr adresinden ve isterseniz Personel Müdürlüğümüze gelerek bizden de temin edebilirsiniz.

 

GÖNÜLLÜ HİZMET ÜNİTELERİ

Topluma, doğaya ve insana hizmet amacı ile oluşturulan bu üniteler, sonuçta Gençlik Kampları ile benzer gönüllü programları yürütselerde, gençlik kamplarından çalışma koşulu ve çalışma saatleri anlamında oldukça farklıdır. Gençlik Kamplarında günde bir kaç saatlik çalışma yeterli olurken, gönüllü hizmet ünitelerinde gün boyu çalışma gerekir. Ayrıca gençlik kamplarında ortak amaç çalışarak eğlenmek iken, gönüllü hizmet ünitelerindeki tek amaç eğlenceden öte topluma ve insanlığa yararlı bir şeyler yapmaktır.

Türk insanı, dünyanın diğer bölgeleri hakkında çok şey öğrenmelidir, dünya pazarlarında rekabet etme veya sadece aktif bir şekilde demokrasinin gerektirdikleriyle ilgili olarak etkileşimde bulunma değil aynı zamanda yoksulluğun nedenleri ve sonuçları, ölü çocuk sayısı, Bosna örneğinde olduğu gibi acı çeken insanlara yardım, politik soykırım, hastalık ve açlığa karşı dünya çapında bir mücadelede herkes kendi rolünü benimsemelidir. Nükleer çağda, savaş ve barış ile ilgili kaygılar gün geçtikçe artmaktadır. Vakfın ve benzeri diğer Uluslararası kurumların dünya çapındaki personeli, politik ve kişisel inançların önemlerinden bahsederler, fakat aynı zamanda hepsi uluslararası eğitimsel gerekleri karşılayacak ihtiyaç üzerine hem fikirdirler.

Sitemizin bu bölümünde, insani yardım programlarında yer almak isteyen Türklere gerekli bilgileri, Gönüllü Hizmet Üniteleri başlığı altında burada bulacaksınız. Burada ayrıca sadece insani yardımla ilgili olmayan ancak kişisel ve eğitimsel ihtiyaçların tatminine yönelik bazı programları da (arkeoloji kampları, toplum hizmetleri vb.) bulabileceksiniz.

Kim gönüllü olmak ister?

Vatandaşlar, trafikten itfaiyeye, yaşlı ve kimsesizlere yardımdan başıboş hayvanlara kadar her konuda belediye ve il özel idarelerinin verdiği tüm hizmetlere 'gönüllü' olarak katılabilecek.
İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanunu uyarınca İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği', Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre vatandaşlar, trafikten itfaiyeye, yaşlı ve kimsesizlere yardımdan başıboş hayvanlarla ilgili çalışmalara kadar, belediye ve il özel idarelerinin yürüttüğü her türlü hizmete 'gönüllü" olarak katılabilecek. Yönetmelikle gönüllü çalıştırabilecek alanlar şöyle belirlendi:

  Özürlülere, çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara, yoksullara, kimsesizlere ve düşkünlere yönelik eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmetler,

  Kütüphane, tiyatro, sinema gibi kültür hizmetleri,

  Bilişim, meslek edindirme kursları, kreş gibi eğitim hizmetleri,

  Park, bahçe, kent estetiği, çevre düzenlemeleriyle ilgili katı atık gibi çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik hizmetler,

  Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetler,

  Trafik, itfaiye, arama-kurtarma gibi denetim ve acil yardım hizmetleri,

  Tüm yaş gruplarını içine alan her türlü spor hizmetleri,

  Tarihi, kültürel mirasın ve tabiat varlıklarının korunması hizmetleri.
Yönetmeliğe göre, gönüllülerin reşit olması gerekiyor, ancak 12 yaşın üstündekiler de yasal temsilcilerinin izniyle 'gönüllü' olabilecek. Ayrıca, tüzelkişilerin gönüllü katılımı için yetkili organlarında karar alınmış olması isteniyor. Gönüllü adaylarının sivil toplum kuruluşları için ilgili konuda faaliyette bulunuyor olması ve gerektiğinde yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporu bulunması gerekiyor. Yabancı uyruklular da gönüllü olarak çalışabilecek.
Gönüllüler, çalışacakları alanları belirterek ilgili il özel idaresi veya belediyeye başvuracak. Müracaatları uygun bulunanlar, ilgili birimin gözetim ve bilgisi dahilinde sorumluluk alanlarında taraflarca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde çalışacak. Verilecek 'gönüllü kimlik kartı'nda gönüllünün adı, soyadı, çalışma alanı, kan grubu, TC kimlik numarası ve görev yaptığı yerel yönetimin ismi gibi bilgiler yer alacak.
İl özel idaresi ve belediye gönüllülere gerekli kıyafet, araç-gereç, mekân sağlayabilecek ve eleman tahsis edebilecek. Faaliyet bitiminde gönüllülere teşekkür belgesi verilebilecek. Gönüllülerin katılımıyla yapılan hizmetlerden doğan sorumluluk, il özel idaresi ve belediyeye ait olacak.

 

dscf0108.jpg

GÖLCÜK  İÇİN GÖNÜLLÜYÜM

 

Adınız Soyadınız

 

 

Doğum Tarihiniz

 

 

Doğum Yeriniz

 

 

Eğitim Durumunuz

 

_ İlköğretim    _ Lise    _ Üniversite

_ Diğer : .....................................

Mesleğiniz

_ Emekli   _ Öğrenci   _ Evhanımı   _ Esnaf  

_ Usta       _ İşçi          _ Memur        _ Mühendis  

_ Diğer : .........................................

Becerileriniz, İlgi Alanları ve Hobileriniz

 

_ Bilgisayar

_ Çocuk / yaşlı bakımı

_ Eğitim verme : .................... dersi

_ Seminer verme : ................. konusunda

_ Park –bahçe işleri

_ Çevre temizliği

_ Tamir /bakım çalışmaları

_ Enstrüman çalma /öğretme : ...................

_ Diğer : .......................................

İletişim Bilgileriniz

 

Ev Adresi:

 

 

İş Adresi :

 

 

Ev Tel:

 

İş Tel :

 

Cep Tel:

 

Daha önce gönüllü organizasyonlarında görev aldınız mı ?

 

_ Evet       _ Hayır

Gölcük Gönüllü çalışmaları hakkında bilgiyi nereden edindiniz ?

_ Basın     _ Broşür      _ Televizyon

_ Arkadaş veya tanıdık      _ Diğer .........................

Gönüllü projelerinde özellikle yapmak istediğiniz bir iş / çalışma var mı?

 

Uygun olduğunuz gün ve saatler?

_ Her gün, ................ -.......... saatleri arasında

_Yalnızca ………...............................................   

   günleri,  ..... - ...... saatleri arasında

Gönüllü çalışmada kullanabileceğiniz araçlarınız var mı?

_ El aleti : .........................................

_ Enstrüman : ..................................

_ Note book / bilgisayar

_ Otomobil

_ Diğer : ............................................

 

 basvuru formunu tilayarak indirebilirsiniz